Obiective - Proiect Promotor Laboral 2015

Obiective

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității personalului din Serviciul Public de Ocupare (SPO) de a dezvolta și furniza servicii integrate mai eficiente persoanelor din grupuri vulnerabile, prin intermedierea personalizată cu angajatorii.

Proiectul propune un demers cu impact dublu asupra creșterii eficacității și îmbunătățirii sistemice a serviciilor furnizate de către SPO adresându­se simultan celor două mari categorii de clienți pe care le deservește:

  • șomeri aflați în căutarea unui loc de muncă, aparținând grupurilor vulnerabile, afectate de un nivel scăzut de incluziune și de absența oportunităților de angajare. și
  • potentiali angajatori insuficient informați și sensibilizați în legatură cu problematica/oportunitatea angajării persoanelor din grupuri vulnerabile

Obiective specifice

1. OS1. Îmbunătățirea capacității SPO de furnizare de servicii eficiente și adaptate pentru  categoria de șomeri din grupuri vulnerabile, prin elaborarea unei analize și a unei prognoze  pentru piața forței de muncă.

2. OS2. Sprijinirea a 50 de angajați din AJOFM Prahova și Tulcea prin implementarea  programului­pilot “Promotor laboral – proceduri și asistență personalizata furnizată de SPO  angajatorilor în vederea creșterii posibilităților de angajare pentru persoanele din grupuri  vulnerabile”.

3. OS3. Creșterea calității și eficacității serviciilor de ocupare furnizate de către SPO clienților persoane din grupuri vulnerabile prin crearea unei rețele naționale cu entități publice și angajatori și prin pregătirea pentru lucrul în rețea a 50 de angajați SPO din două agenții de ocupare.

4. OS4. Creșterea gradului de diversificare și inovare a serviciilor de ocupare furnizate de către SPO persoanelor din grupuri vulnerabile și angajatorilor prin organizarea unei vizite de schimb de bune practici în Spania pentru 50 de angajati SPO din agentiile de ocupare Prahova și Tulcea.

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Top