Grup tinta - Proiect Promotor Laboral 2015

Grup tinta

GRUP TINTA

• două Servicii Publice de Ocupare: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea.

• câte 25 de angajați din toate structurile SPO menționate anterior, în total 50 de Angajatii SPO vor fi implicați în dezvoltarea cadrului metodologic și instrumentar de lucru cu clienții proveniți din grupuri vulnerabile prin două metode inovative:

• „learning by doing” – implicarea practică, testată în avans, în activitățile ce vor fi derulate în cadrul unui birou­pilot și conform procedurii ”promotor laboral”.

• „3rd person teachingTM (Stephen Covey), care presupune implicarea angajatului SPO ca un viitor multiplicator al practicii, atât către colegii săi, cât și către alți parteneri/colaboratori în cadrul rețelei.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt persoanele din grupuri vulnerabile, categorii aflate în situație de dificultate economică și socială și/sau în risc de excluziune socială (conform Legii 292/2011)

 a. cu dizabilităţi fizice şi/sau mentale

b. afectate de boli care le influenţează viaţa profesională și social (HIV/SIDA, cancer

c. toxico-dependente, după efectuarea tratamentului de dezintoxicare

d. afectate de boli ocupaţionale

e. tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului

f. care au depășit vârsta de 50 de ani și nu beneficiază de venitul minim garantat

g. vârstnice

h. de etnie romă

i. care trăiesc în comunităţi izolate

j. provenind din familii numeroase/ monoparentale

k. șomeri de lungă durată, înregistrați la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

l. fără educaţie sau pregătire profesională

m. victime ale violenţei în familie

n. imigranţi, refugiaţi

o. victime ale traficului de persoane

p. eliberate din detenţie

q. fără adăpost

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Top