Activitati - Proiect Promotor Laboral 2015

Activitati

ACTIVITATI

Activitatea 1

. Managementul proiectului. Managementul proiectului este o activitate transversala, desfasurata pe toata perioada de implementare a proiectului incepand cu luna I, de catre expertii solicitantului si ai celor trei parteneri. Prin aceasta activitate se urmareste contractarea echipei de management si de implementare, asigurarea conditiilor materiale si financiare pentru desfasurarea activitatilor, monitorizarea activitatii si coordonarea echipei de implementare pentru atingerea obiectivelor si indicatorilor propusi.

In cadrul acestei activitati se disting urmatoarele subactivitati:

1.1. Activitati de initiere si pregatitoare ale proiectului

1.2. Activitati generale de management de proiect – Achizitii publice

1.3. Activitati generale de management de proiect – Organizarea si coordonarea proiectului

1.4. Activitati generale de management de proiect – Raportare

1.5. Activitati generale de management de proiect – Realizarea auditurilor

 

Activitatea 2.

Informarea si publicitatea proiectului, activitate transversala, desfasurata pe toata perioada de implementare a proiectului, incepand din luna 1. Consta in organizarea de evenimente, website-ul proiectului, editarea si distribuirea de materiale promo, comunicate si anunturi presa.

In cadrul acestei activitati se disting urmatoarele subactivitati:

2.1. Organizarea conferintei de lansare a proiectului

2.2. Organizarea a 2 seminarii locale de promovare a proiectului

2.3. Realizarea de materiale promotionale si informationale

2.4. Realizarea website-ului de informare

2.5. Organizarea conferintei finale a proiectului

 

Activitatea 3.

Elaborarea unei analize si unei prognoze piata muncii privind obstacolele care impiedica accesul la ocupare pentru grupurile vulnerabile si relatia cu angajatorii in Regiunile Sud-Muntenia si Sud-Est

In cadrul acestei activitati se disting urmatoarele subactivitati:

3.1 Elaborarea unei analize privind accesul grupurilor vulnerabile pe piata muncii.

3.2 Elaborarea unei prognoze privind piata muncii pentru integrarea grupurilor vulnerabile prin intermedierea personalizata a personalului SPO cu angajatorii

 

Activitatea 4.

Dezvoltarea de metode si instrumente pentru asistenta personalizata a angajatorilor in vedere facilitarii masurilor active de ocupare a grupurilor vulnerabile – procedura Promotor laboral

In cadrul acestei activitati se disting urmatoarele subactivitati:

4.1 Elaborarea unei proceduri de asistenta personalizata a angajatorilor - Promotor laboral - in vederea facilitarii ocuparii grupurilor vulnerabile: metodologie de asistenta, instrumente (teste, chestionare), metode de abordare.

4.2 Derularea a doua ateliere de lucru pe baza procedurii Promotor laboral

4.3 Realizarea unui birou-pilot pentru pilotarea procedurii Promotor laboral (la AJOFM Prahova)

 

Activitatea 5

Crearea unei retele nationale de comunicare angajatori – SPO – grupuri vulnerabile.

 In cadrul acestei activitati se disting urmatoarele subactivitati:

5.1 Dezvoltarea si crearea tehnica a retelei A

5.2 Derularea a doua ateliere de lucru in retea: grupuri vulnerabile - SPO – angajatori

 

Activitatea 6.

Organizarea a 2 vizite de studii pentru personalul celor 2 agentii SPO in vederea achizitionarii de bune practici si noi informatii privind integrarea grupurilor vulnerabile si asistenta personalizata acordata angajatorilor. 

 In cadrul acestei activitati se disting urmatoarele subactivitati:

 6.1 Pregatirea vizitei de studiu in Spania.

6.2 Derularea vizitelor.

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Top